De laatste heer krijgt warme ontvangst op Huis Baak

Op 20 augustus 2021 presenteerde Astrid Schutte haar boek De laatste heer op Huis Baak. Het eerste exemplaar overhandigde zij aan René Dessing van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Hoogleraar dr. Dolly Verhoeven sprak over het belang van het verbinden van persoonlijke verhalen met de grotere geschiedenis, zoals in De laatste heer gebeurt.

Vanwege de corona-maatregelen was het aantal plekken tijdens de eerste boekpresentatie van De laatste heer beperkt. Het publiek bestond uit sponsors, familie van de hoofdpersonen in De laatste heer, en een klein aantal relaties van de auteur afkomstig uit Baak.

In De laatste heer vertelt Astrid Schutte over kasteelheer Werner Helmich die in 1956 Huis Baak om financiële redenen moet verlaten en Jan Schutte, zoon van een pachter die door de toegenomen onderwijskansen kan opklimmen en het tot bankdirecteur schopt. De laatste heer verscheen op 17 augustus bij Ambo Anthos en kreeg al voor het verschijnen veel aandacht in de pers. Onder meer in Trouw (14-08-2021): ‘bijzonder geslaagd’ en ‘bewonderenswaardig eerlijk’.

Spreekstalmeester was Erik de Bruin van Ambo Anthos, die zei van meet af in het boek te hebben geloofd. De middag van 20 augustus ging daarna verder met een korte lezing van prof. dr. Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis. Zij noemde De laatste heer ‘een uitermate boeiend’ en ‘goed geschreven’ boek. Verhoeven onderstreepte dat het belang van De laatste heer ook lag in de manier waarop de auteur de persoonlijke en grote geschiedenis aan elkaar verbindt en daardoor inleving én inzicht geeft bij de lezer. Naast prof. dr. Dolly Verhoeven was ook dr. Joep van Gennip bij het boek betrokken als adviseur geschiedenis van het katholicisme.

Prof. dr. Dolle Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis (Foto: Jan Vernee)

Astrid Schutte heeft ruim anderhalf jaar fulltime aan De laatste heer gewerkt. Het grootste deel vanhet project is door haar zelf gefinancierd. Daarnaast is De laatste heer mede mogelijk gemaakt door vele kleine en zes grote sponsoren de stichting Kastelen historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), de Stichting Fonds Martens van Sevenhoven, Stichting De Roos-Geesink, Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting Fonds voor Geld – en Effectenhandel en de Provincie Gelderland. Het eerste exemplaar van De laatste heer bood Astrid aan René Dessing aan, directeur van de sKBL. In 2019 had het sKBL het Ithaka-stipendium uitgereikt aan Astrid Schutte, een bijdrage aan het onderzoek voor De laatste heer. René Dessing zei ‘diep onder de indruk’ te zijn van de wijze waarop Astrid Schutte het verhaal van de kasteelheer en de pachterzoon had vormgegeven.  

René Dessing, directeur van het sKBL neemt het eerste exemplaar van De laatste heer aan van Astrid Schutte

Als derde programma-onderdeel bood Astrid Schutte De laatste heer aan haar zussen en broers aan en aan de kinderen van Werner Helmich. Met name tot Frans Helmich, de tweede zoon van Werner Helmich, sprak Astrid Schutte warme woorden omdat hij haar onvermoeibaar had bijgestaan in de zoektocht naar informatie over zijn vader en zijn voorgeslacht. Frans Helmich zelf memoreerde daarna zijn vader. ‘Hij bracht ons kinderen bij dat “summum jus, summa injuria” kan zijn, dat het toppunt  van recht, het toppunt van  onrechtvaardigheid kan zijn. Hij  bracht ons bij dat eigendom geen recht is maar een plicht,’ aldus de geëmotioneerde zoon.

Frans Helmich, de tweede zoon van hoofdpersoon Werner Helmich, wordt toegesproken door Astrid Schutte

Het programma werd feestelijk opgeluisterd door Fanny Poteau op dwarsfluit en Derk-Jan Winkel op piano die tussen de lezingen door muziek ten gehore brachten van onder meer Pergolesi en Polenc. Gastheer van de boekpresentatie waren Marc en Margaret Schuthof van Ellel Ministries, de huidige eigenaren van Huis Baak.

Meer informatie over Astrid Schutte en De laatste heer op de site van Astrid of op Facebook.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s