Gelukkige kinderen

Recensie van De gelukkige school in Schoolfacilities: “De erkenning voor hun benadering komt voor de oprichters te laat, maar het boek dat Schutte over hen schreef kan een goede basis zijn voor gesprekken over de inrichting van het Nederlandse onderwijs.(…) Maar ook zonder deze gesprekken is het boek zeer de moeite waar om te lezen.

Iederwijsboek: rijke bron

Recensie in Didactief van jan/febr 2018: ‘De gelukkige school‘ is een leerzaam en heel leesbaar boek van de geschiedenis van een bijzondere onderwijsvernieuwing (…). Journalist Astrid Schutte dook in de archieven en interviewde de initiatiefnemers, leerkrachten, ouders, politici, schoolinspecteurs en leerlingen. Hun ervaringen en vaak genuanceerde meningen vormen een rijke bron voor beleid en de … More Iederwijsboek: rijke bron

De impact van een metafoor onderschat

Over de metafoor die het Iederwijs-debat kantelde – gemunt door CDA-onderwijspecialist Jan de Vries – schreef ik in Aristoteles op het Binnenhof: Blikvernauwende metaforen: ‘De Vries’ ‘veredelde speeltuinen’ zullen waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een van de meest invloedrijke frames op het gebied van onderwijs. In het jaar nadat hij de ‘veredelde speeltuinen’ voor het … More De impact van een metafoor onderschat

Iederwijs: van meet af aan hevig tegengewerkt

In Onderwijsinnovatie van eind 2017 schreef onderwijswetenschapper Rob Martens een artikel over ‘De gelukkige school‘: “De eerste jaren leek het nog of Iederwijs welwillend werd ontvangen. Er kwamen steeds meer scholen bij, zoals De Ruimte in Soest. De pers schreef er overwegend positief over. Maar schijn bedriegt, blijkt uit het boek van Schutte, die reconstrueert … More Iederwijs: van meet af aan hevig tegengewerkt