Pers/Media

De pers over ‘De Gelukkige School’

 • In Onderwijsinnovatie van eind 2017 schreef onderwijswetenschapper Rob Martens een artikel over ‘De gelukkige school’:”De eerste jaren leek het nog of Iederwijs welwillend werd ontvangen. Er kwamen steeds meer scholen bij, zoals De Ruimte in
  Soest. De pers schreef er overwegend positief over. Maar schijn bedriegt, blijkt uit het boek van Schutte, die reconstrueert hoe
  hevig de tegenwerking eigenlijk meteen al was. De wethouder Onderwijs van Schoonhoven dreigde de dag voor de feestelijke
  opening van deze particuliere basisschool in zijn gemeente, dat hij politie voor het hek zou zetten om er zo voor te zorgen dat
  de kinderen niet naar binnen konden. Uiteindelijk werd het dreigement niet waargemaakt, maar de angst zat er goed in.

  De jaren die volgenden, stonden in het teken van een continu gevecht met instanties(…)

  De gelukkige school laat je als lezer verbijsterd achter. Hoe kan het dat de overheid toestond dat een serieuze en fundamentele onder-

  wijsvernieuwing zo aan de goden werd overgeleverd? Aan politici die publicitair wilden scoren, kranten die wel pap lustten van een flinke rel en vooral de hardst roepende onheilsprofeten aan het woord lieten, staatsomroepen die een zo belachelijk mogelijk beeld van de vernieuwingen uitzonden en een onderwijsinspectie die opgesloten zat in haar eigen procedures waarin voor een kritische kijk op toetsing absoluut geen plaats was.(…)”

  Meer: Een onderwijsvernieuwing om zeep geholpen.

 • Over de metafoor die het Iederwijs-debat kantelde schreef ik in Aristoteles op het Binnenhof: Blikvernauwende metaforen.’De Vries’ ‘veredelde speeltuinen’ zullen waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een van de meest invloedrijke frames op het gebied van onderwijs. In het jaar nadat hij de ‘veredelde speeltuinen’ voor het eerst gebruikt, wordt deze maar liefst éénenzeventig maal herhaald in kranten en weekbladen.[i] Tellingen over de mate waarin de metafoor werd genoemd op radio of tv zijn er niet, maar Iederwijs is regelmatig in het nieuws dus daar wordt het beeld natuurlijk óók gebruikt. Ter vergelijking: Wilders’ invloedrijke ‘kopvoddentaks’ wordt in het jaar na de lancering van het frame 53 maal herhaald in de kranten en tijdschriften.
  ‘Het was een rake typering,’ zegt De Vries over zijn metafoor. ‘Maar ik had niet gedacht dat hij zoveel impact zou hebben.’
  Waarom was de metafoor ‘veredelde speeltuinen’ zo invloedrijk?’
  Meer: Blikvernauwende metaforen.
 • Recensie in Didactief van jan/febr 2018:’De gelukkige school’ is een leerzaam en heel leesbaar boek van de geschiedenis van een bijzondere onderwijsvernieuwing (…). Journalist Astrid Schutte dook in de archieven en interviewde de initiatiefnemers, leerkrachten, ouders, politici, schoolinspecteurs en leerlingen. Hun ervaringen en vaak genuanceerde meningen vormen een rijke bron voor beleid en de wetenschap.
  Lees hieronder de hele recensie Iederwijs leeft voort.
  Op https://didactiefonline.nl/winnen kun je in aanmerking komen voor een gratis exemplaar van het boek!